Den Sibiriska katten tros ha uppkommit genom att raskatter från Ryssland, förmodligen Angora, parade sig med vildkatter i Sibirien. I det hårda klimatet överlevde endast de som bäst anpassade sig, och så småningom utvecklade rasen en lång, tjock och vattenavstötande pals och tofsar mellan tårna. Några andra kännetecken är den stora päls “kragen” och små tofsar på öronen. Rent genetisk sett har rasen varit åtskild från europeiska katter i mer än 100 år. Under 1980-talet började kattklubbar lägga märka till den Sibiriska Katten som en unik ras, och den planerade aveln började i St. Petersburg 1987. Tio år senare godkändes rasen av Fédération Internationale Féline d'Europé (FIFE) och år 2000 importerades de 10 första katterna till Sverige av Vera Marklin Kravtsova och Gunilla Wikström.

I karaktären så är katterna på vissa sätt lite lik hundar. De respekterar oftast bara en familjmedlem som ledare, och kan utveckla en stark relation till en person, som de följer överallt. De är intelligenta och många lär sig snabbt öppna dörrar eller till och med att apportera saker.

Intressant för allergiker är att rasen anses sakna det främsta kattantigenet FEL D-1 (se 
Allergy ), och det ryktas att det amerikanska patentet härstammar från Sibirisk Katt. Många är i alla fall vittnesborden om allergiker som äntligen har kunnat skaffa sig katt. Tyvärr betyder det inte att alla tål rasen, men “Sällskapet Sibirisk Katt” förmedlar testhem för dem som vill prova (http://www.sibiriskkatt.nu/)


Neva Masquerade
Den Nevamaskade katten är godkänd i Fife som syskonras till Sibirisk katt, men är egentligen en färgvariant av samma ras. Förklaringen till att man har registrerad Nevan som syskonras, i alla fall inom Fife (inom andra förbund är Neva en färgvariant) är att man vill skilja de maskade katterna från de som har ”traditionella” färger. Nevakatterna har genomgående blå ögon , en ljus färg på pälsen och en mörkare teckning på kroppens kallare delar, dvs nos öron, svans och ben. Detta beror på en enkel mutation i färggenen som gör att enzymet inte fungerar vid temperaturer över 37 grader. Nevakatterna föds därför som alla andra maskade katter helvita (de är ju varma inne i modern) och får sin mask först efter några dagar. Masken utvecklas sedan vecka för vecka.