Heras kull
Athena 4 days

Athena 4 days

Athena & Zeus 4 days

Athena & Zeus 4 days

Artemis 4 days

Artemis 4 days

Athena 4 days

Athena 4 days

Zeus 4 days

Zeus 4 days

kullen 8 days

kullen 8 days

Zeus 8 days

Zeus 8 days

Artemis 8 days

Artemis 8 days

Artemis_8d_IMG_3276_3

Artemis_8d_IMG_3276_3

Zeus 8 days

Zeus 8 days

Athena_14g

Athena_14g

Artemis_14b

Artemis_14b

Athena_14d

Athena_14d

Zeus_14b

Zeus_14b

Zeus_14e

Zeus_14e

Artemis

Artemis "räddas"

tvått Athena

tvått Athena

kull4_3v.JPG

kull4_3v.JPG

Artemis äter_4v.JPG

Artemis äter_4v.JPG

Athena_44.JPG

Athena_44.JPG

Zeus_4v.JPG copy

Zeus_4v.JPG copy

Artemis_4v.JPG

Artemis_4v.JPG

IMG_3533.JPG copy

IMG_3533.JPG copy

IMG_3536.JPG copy

IMG_3536.JPG copy

IMG_3545-a

IMG_3545-a

IMG_3552_a

IMG_3552_a